• = Godzina
 • = Prelegent
 • = Tytuł wystąpienia
 1. Rejestracja uczestników

  13.00 - 14.00
 2. Lunch

  13.15 - 14.00
 3. Uroczysta inauguracja Konferencji

  14.00 - 14.15
 4. Sesja 1 PLENARNA

   • 14.10-15.30
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej DOBROWOLSKI, prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC
    1. GALAS J., LITWIN D., BŁOCKI N., DASZKIEWICZ M.: Rewolucja w technologii fonicznej i jej wpływ na systemy radarowe i radiolokacyjne
    2. BACZEWSKI D., SZKOP E., BŁAŻEJEWICZ M., RÓŻYCKI A., RYCHLEWSKI M., KARPIŃSKA M., MAJEWSKI P.: Magnetron klasy megawatowej w paśmie ISM, koncepcja, projekt i wykonanie
    3. ŁOPATKA J., TUR J.K., KRYK M. Analiza efektywności wykorzystania widma, na potrzeby mapy środowiska radiowego
    4. MOTYL K., SIENICKI K. ZYGMUNT B., PUZEWICZ Z. NOGA J. : Problemy wykrywania i zwalczania pocisków manewrujących typu cruise.
 5. Przerwa kawowa

  15.30-15.50
 6. Sesja 2A. (Sala 1) TECHNOLOGIE MIKROFALOWE I OPTOELEKTRONICZNE Cz. 1

   • 15.50-17.10
   • prof. dr hab. inż. Józef MODELSKI, dr hab. inż. Waldemar SUSEK
    1. SZAFRAŃSKI M., KAWALEC A., DUKATA A.: Ekranowanie elektromagnetyczne – problemy i perspektywy
    2. MALĄG A., TEODORCZYK M., DĄBROWSKA E., KOZŁOWSKA A., BUCZYŃSKI R., STĘPIEŃ R., FRANCZYK M., KISIELEWSKI J., PAWLAK D., KŁOS A., MIROWSKA A., DUMISZEWSKA E.: Materiały i przyrządy optoelektroniczne dla zastosowań w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni
    3. SZKOP E., BŁAŻEJEWICZ M., BACZEWSKI D., RÓŻYCKI A., RYCHLEWSKI M., KARPIŃSKA M.: Magnetron z wyjściem dyfrakcyjnym jako nowe źródło mikrofalowe dużej mocy (HPM)
    4. RÓŻYCKI A., BŁAŻEJEWICZ M., BACZEWSKI D., SZKOP E., RYCHLEWSKI M., KARPIŃSKA M.: Koncepcja i wykonanie magnetronu w paśmie Ku do systemu sterowania obiektami latającymi
    5. RYCHLEWSKI M., BŁAŻEJEWICZ M., BACZEWSKI D., SZKOP E., RÓŻYCKI A., KARPIŃSKA M.: Symulacje elektromagnetyczne z ładunkiem przestrzennym. Porównanie z wynikami pomiarów na przykładzie magnetronów projektowanych w Kubara Lamina S.A.
 7. Sesja 2B (Sala 2) MODUŁY NADAWCZO-ODBIORCZE

   • 15.50-17.10
   • Przewodniczący: dr hab. inż. Wojciech WOJTASIAK
    1. TAUBE A., KAMIŃSKA E., EKIELSKI M., KRUSZKA R., KOZUBAL M., TRAJNEROWICZ A., SZERLING A., KACZMARSKI K., PRYSTAWKO P., ZAJĄC M., KUCHARSKI R., PIOTROWSKA A.: Technologia tranzystorów HEMT AlGaN/GaN dla mikrofalowej elektroniki mocy i energoelektroniki
    2. GÓRALCZYK M., GRYGLEWSKI D.: Stan technologii mikrofalowych elementów z azotku galu
    3. KUCHARSKI R., ZAJĄC M.: Podłoża Ammono-GaN dla elektroniki mikrofalowej i energoelektroniki
    4. KUCHTA D., WOJTASIAK W.: Projektowanie wzmacniaczy mocy przystosowanych do przenoszenia sygnałów sondujących
 8. Przerwa

  17.10-17.30
 9. Sesja 3A. (Sala 1) TECHNOLOGIE MIKROFALOWE I OPTOELEKTRONICZNE Cz. 2

   • 17.30-18.40
   • Przewodniczący : prof. dr hab. inż. Bronisław STEC, dr hab. inż. Waldemar SUSEK
    1. CZYŻEWSKI M., STEC B.: Szerokopasmowy przesuwnik fazy w technologii mikrofalowej linii dwuprzewodowej
    2. REĆKO C., ROGALA T., SUSEK W.: Niskoszumowy szerokopasmowy wzmacniacz mikrofalowy
    3. BŁAŻEJEWICZ M., BACZEWSKI M. RÓŻYCKI A., RYCHLEWSKI M., KARPIŃSKA M., SZKOP E., MAJEWSKI P.: Analiza szumu w modelowaniu numerycznym lamp mikrofalowych z polami skrzyżowanymi
    4. KARPIŃSKA M., BŁAŻEJEWICZ M., BACZEWSKI D., SZKOP E., RÓŻYCKI A., RYCHLEWSKI M.: Obserwacja i analiza generowania częstotliwości pasożytniczych w magnetronach kuchenkowych
    5. TEODORCZYK M., DĄBROWSKA E., MALĄG A.: Lasery półprzewodnikowe do zastosowań specjalnych wytwarzane w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych
 10. Sesja 3B. (Sala 1) ANTENY

   • 17.30-18.40
   • Przewodniczący : dr hab. inż. Piotr SŁOBODZIAN
    1. BERENT A., KOZIEŁ K.: Kierunkowa antena pasma W do zastosowania w Mikrofalowej Broni Obezwładniającej
    2. RANISZEWSKI A., ŻELAZKO W.; Analiza możliwości wykorzystania anteny rożkowej z korugacjami do urządzeń wysokiej mocy
    3. BOROWIEC R., SŁOBODZIAN P.: Numeryczna i eksperymentalna ocena parametrów anteny Własowa do współpracy ze źródłem impulsów HPM
    4. CAŁA P., SŁOBODZIAN P.: Układ mikropaskowych anten wnękowych do integracji z sensorem pola walki
 11. Uroczysta kolacja

  19.00-23.00
 1. Śniadanie

  8.00-8.50
 2. Sesja 4A (sala 1) PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I DANYCH W SYSTEMACH RADIOELEKTRONICZNYCH Cz. 1

   • 9.00-10.20
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof KULPA, dr hab. inż. Jerzy ŁOPATKA
    1. PIETKIEWICZ T.: Fuzja informacji identyfikacyjnych z sensorów rozpoznania radioelektronicznego.
    2. CZERNIK P.: Kryptograficznie bezpieczny eksport danych radiolokacyjnych do standardu KML i Shapefile
    3. KRENC K.,
BIERMANN J., GARCÍA J., NIMIER V., REIN K., SNIDARO L.: Wielopoziomowa fuzja twardych oraz miękkich informacji z wykorzystaniem języka BML
    4. WAJSZCZYK B., MOTYL K., SIENICKI K.: Koncepcja programowego symulatora środowiska radioelektronicznego
 3. Sesja 4B (sala 2) BSL- BUDOWA, UŻYCIE, WYKRYWANIE I ZWALCZANIE Cz. 1.

   • 9.00-10.20
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT, dr inż. Robert SZELENBAUM
    1. CYREK J., DUDCZYK J., KOMORNICZAK W.: Wykorzystanie BSP na współczesnym polu walki
    2. Miłosław KOŚCIŃSKI Zagrożenia związane z nieautoryzowanym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych
    3. JANKOWSKI A., WITCZAK A.: Detekcja dronów w oparciu o analizę sieci Wi-Fi
    4. WIELGOSZ M., WITCZAK A.: Detekcja i lokalizacja dronów w systemie ochrony obiektów metodami akustycznymi
 4. Przerwa kawowa

  10.20-11.00
 5. Sesja 5 PLENARNA

   • 11.00-12.40
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Bogusław SMÓLSKI
    1. MIERCZYK Z., KOPCZYŃSKI K., Kluczowe technologie wspomagające w programie strategicznym „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”
    2. SADOWSKI J., Asynchroniczny system fazolokacyjny
    3. BRZOSKI P., Ambroise BIDAUX-SOKOŁOWSKI A., KOBYŁKIEWICZ A., Pozycjonowanie względne z wykorzystaniem GNSS dla misji Proba-3
    4. KABACIK P., Development of on board communication subsystems of small satellites
 6. 13.00-14.00

  Obiad
 7. Sesja 6A (sala 1) BSL- BUDOWA, UŻYCIE, WYKRYWANIE I ZWALCZANIE Cz. 2

   • 14.10-16.00
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Cezary SPECHT, dr hab. inż. Witold CZARNECKI,
    1. KUC M.: Wybrane zagadnienia projektowania bojowych bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro.
    2. ŁUSZCZYK M., LEWANDOWSKI Z., GIBALSKI D. Koncepcja broni skierowanej opartej na źródłach typu HPM do zwalczania obiektów klasy BSP
    3. ROSENZWEIG O.: Mini UAS Under The Special Operation – Standoff Services, and Why Hand-Launched Mini UAV Is Not Suitable For The Future Battlefield
    4. ROSENZWEIG O.: Small Tactical UAS
    5. ROSENZWEIG O.: Intelligence – Cellular Interception, Jamming And Anti-Terror Activities With Small Tactical UAS
 8. Sesja 6B (sala 2) ELEKTRONIKA BIOMEDYCZNA

   • 14.10-16.00
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK, dr hab. inż. Łukasz DZIUDA
    1. LEJKOWSKI W., DOBROWOLSKI A.P., OLSZEWSKI R., MAJKA K.: Analiza widmowa głównych tonów serca
    2. MOCHA J., WÓJCIK D., SURMA M.: Wybrane zagadnienia odporności aparatury elektromedycznej na zaburzenia radioelektroniczne
    3. DEREŃ M., POMASKI P., PIOTROWSKI M., DZIUDA Ł., SKIBNIEWSKI F.: Mikromoduł oznakowania poszkodowanego (Flag Tag) współpracujący z siecią Mesh systemu wspierającego proces ewakuacji poszkodowanych w zdarzeniach masowych
 9. Przerwa kawowa

  16.00-16.30
 10. Sesja 7. (Sala 1) FIRMOWA

   • 16.30-18.00
   • Przewodniczący: dr inż. Andrzej WITCZAK
    1. RACHWALSKI W.: „Platforma SDR – przegląd nowości i zastosowań w przemyśle wojskowym i lotniczym” National Instruments
    2. BR.: Tomasz BRAM „Nowości aparaturowe firmy Keysight Technologies na rynek Aerospace & Defence”.   AMT Technologies
 11. Uroczysta kolacja W STYLU FOLK

  19.00-23.00
 1. Śniadanie

  8.00-8.50
 2. Sesja 8A (sala 1) PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW I DANYCH W SYSTEMACH RADIOELEKTRONICZNYCH Cz. 2.

   • 9.00-10.40
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard KATULSKI, dr hab. inż. Łukasz DZIUDA
    1. KNIOŁA M., KAWALEC A.: Współczesne układy FPGA w zastosowaniach radiolokacyjnych na przykładzie modułu filtru dopasowanego
    2. ROGALA T., KAWALEC A., SZUGAJEW M.: Zastosowanie technologii obliczeniowej CUDA do cyfrowego formowania wiązek antenowych
    3. MILCZAREK H., LEŚNIK C., SERAFIN P.: Optymalizacja poziomu szumów własnych radarowego układu odbiorczego
    4. BIERNACKI K., WAJSZCZYK B.: Optymalizacja wydajności operacji wyszukiwania w relacyjnej bazie danych
 3. Sesja 8B (sala 2) RADIOLOKACJA W ZASTOSOWANIACH Cz. 1

   • 9.00-10.40
   • Przewodniczący: dyr. Jerzy MIŁOSZ, dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK
    1. RUTKOWSKI A., KAWALEC A., REĆKO C., CZOPIK G.: Wykorzystanie zespołu namierzania emiterów mikrofalowych do automatycznego uruchomienie środków obrony aktywnej
    2. MAZUR J. Koncepcja pasywnego radaru akustycznego z wykorzystaniem wielowymiarowej transformaty Fouriera
    3. JARZEMSKI J., GIBALSKI D.: Odporny na narażenia mechaniczne radar dopplerowski do wykrywania szybkich małych obiektów
    4. OSTROWSKI I. : Teleoperacja automatyczna jako propozycja obniżenia kosztów eksploatacyjnych ofensywnego sprzętu wojskowego przeznaczonego do jednorazowego użycia
    5. MATUSZEWSKI J.: Ocena skuteczności zakłóceń radiolokacyjnych dla osłony obiektu naziemnego
 4. Przerwa kawowa

  10.40-11.10
 5. Sesja 9A (sala 1) TELEDETEKCJA

   • 11.20-13.10
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC, prof. dr hab. inż. Krzysztof KULPA
    1. OKOŃ-FĄFARA M. , KAWALEC A.: Metody wykrywania obiektów ruchomych o dużych prędkościach

     

    1. MELLER M., STAWIARSKI K.: Estymacja azymutu w radarze z obracaną anteną i szeroką wiązką
    2. STASIAK K., SAMCZYŃSKI P., KULPA K.: Demonstrator radaru FMCW w oparciu o architekturę SDR – praktyczna implementacja z wykorzystaniem urządzenia USRP
    3. KĘDZIERAWSKI R., SZCZEPANKIEWICZ K., SOTO L., ORYSZCZAK W., ŁUKASIK A., WRZESIEŃ S., de NEGUERUELA C., ALEMAN F.R.: Modelowanie i symulacja satelitarnych systemów radarowych
    4. GÓRSKI W., KONARZEWSKI A.: Sensory mikrofalowe stosowane w kontroli ruchu drogowego
 6. Sesja 9B (sala 2) RADIOLOKACJA W ZASTOSOWANIACH Cz. 2

   • 11.20-13.10
   • Przewodniczący: dr hab. inż. Mateusz PASTERNAK, dr hab. inż. Paweł KABACIK
    1. Belfiori F. Radar End-to-End Testing in realistic environment: Requirements&Trends
    2. JENDO J., PASTERNAK M.: Zastosowanie kryterium Akaikego do przetwarzania sygnałów GPR
    3. SERAFIN P., SZUGAJEW M., LEŚNIK C.: Wykorzystanie impulsowych modułów nadawczo-odbiorczych małej mocy do wykrywania obiektów ukrytych w gruncie.
    4. KACZMAREK P., PASTERNAK M.: Metoda poprawy rozróżnialności odległościowej w radarze ze skokową modulacją częstotliwości
    5. KABACIK P.: Polarymetryczny radar krótkiego zasięgu dla wykrywania zanieczyszczeń na powierzchni morza
 7. Sesja zamknięcia (Sala 1) Podsumowanie, wręczenie nagród

   • 13.15-13.45
   • Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam KAWALEC, dyr. Jerzy MIŁOSZ
 8. Obiad

  13.45-14.30
 9. Wyjazd uczestników

  14.30