Program 48. Konferencji Naukowo–Technicznej Radiolokacji

 • = Godzina
 • = Prelegent
 • = Tytuł wystąpienia
 1. Rejestracja uczestników

  11.00 - 12.00
   • 12.00 - 12.50
   • SESJA A: przewodniczy J. Miłosz
   • A.1         Powitanie gości i otwarcie obrad – Prezes  PIT-RADWAR S.A. R. Kowalczyk

    A.2         Nowe technologie radarowe w realizowanych w kraju projektach rozwojowych /P. Dyderski, M. Sankowski/

    A.3.        Programy modernizacji systemu OPL i PR realizowane w PGZ stymulatorem nowych rozwiązań sensorów radiolokacyjnych /M. Borejko/

   • 12.50 - 14.10
   • SESJA B: przewodniczy B. Smólski
   • B.1         System pozyskiwania SpW w świetle polityki zbrojeniowej /płk K. Dymanowski /

    B.2         Technologie radiolokacyjne w planie rozwoju rozpoznania  radiolokacyjnego /płk D. Krzywdziński/

    B.3         Współdziałanie radarów w systemie rozpoznania ZROP nowej generacji /gen. bryg. S. Mordacz, płk T. Jakusz/

    B.4         Wykorzystanie technologii radiolokacyjnych w zabezpieczeniu pola walki /A. Witczak, A. Kawalec, M. Łuszczyk, J. Miłosz/

 2. PRZERWA OBIADOWA

  14.10 – 15.00
   • 15.00 – 16.30
   • SESJA C: przewodniczy A. Kawalec
   • C.1       Walka radioelektroniczna – zagrożenia, propozycje rozwiązań /M. Smolarczyk, K. Kulpa, P. Dyderski/

    C.2       Radiolokacja pasywna  i jej możliwości w rozpoznaniu sytuacji powietrznej /K. Kulpa, P. Samczyński, T. Brenner,  M. Malanowski, L. Lamentowski/

    C.3       Fuzja wielopasmowych danych radarowych – nowa jakość w rozpoznaniu /T. Brenner, L. Lamentowski, P. Samczyński, M. Malanowski/

    C.4       Wprowadzenie systemu IFF MARK XIIA do SZ RP – nowa jakość identyfikacji, wyzwania i oczekiwania /A. Nawrot, P. Dąbrowski, M. Myszka, M. Pakowski/

 3. PRZERWA

  16.30 – 16.50
   • 16.50 – 18.20
   • SESJA D: przewodniczy A. Witczak
   • D.1       PET-PCL obecny status i perspektywa rozwoju /T. Brenner, L. Lamentowski, R. Mularzuk, W. Dyszyński/

    D.2       Wyzwania technologiczne w radarach AESA pasma metrowego-przykład P-18PL /A. Modrzewski, M. Krawczyk/

    D.3     Mobilny trójwspółrzędny radar  dalekiego zasięgu WARTA – weryfikacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych /P. Szymański/

    D.4         BYSTRA – przykład realizacji prac b+r na potrzeby SZ RP /T. Rutkowski, M. Brzozowski, M. Sankowski, M. Michalczewski/

   • 18.20 – 19.20
   • PANEL DYSKUSYJNY „ System pozyskiwania SpW – stan obecny i oczekiwane kierunki
 4. Uroczysta kolacja

  19.30 - 23.00
   • 8.30 – 9.50
   • SESJA E: prowadzący M. Sankowski
   • E.1         Nowoczesne technologie w projektowaniu i wytwarzaniu lamp mikrofalowych /M. Błażejewicz, W. Wiejak, D. Baczewski, E. Szkop/

    E.2       Interaktywne instrukcje multimedialne jako narzędzie pozyskiwania wiedzy z zakresu eksploatacji, użytkowania , obsługi oraz napraw sprzętu radiolokacyjnego /A. Kurzeja/

    E.3          Rozwój radaru w cyklu życia jako reakcja na zmiany potrzeb użytkownika na przykładzie radaru NUR-15 /A. Mędrzak, A. Modrzewski/

    E.4       Technologie radarowe w zastosowaniach kosmicznych / M. Smolarczyk , A. Witczak,  A. Kawalec/

 1. PRZERWA

  9.50 -10.10
   • 10.10 – 11.30
   • SESJA F: prowadzący P. Dyderski
   • F.1          Innowacyjne rozwiązania techniczne w radarze BYSTRA /D. Meszyński, M. Meller, M. Kwiatkowski, T. Rutkowski/

    F.2          Rozwój technologiczny radarów w paśmie C /J. Wiśniewski, T. Rutkowski, M. Meller, M. Sankowski/

    F.3          Planowanie, koordynacja I współpraca sensorów na polu walki /M. Sankowski, T. Rutkowski, A. Kątcki, J. Chrobak/

    F.4          Sensor radarowy inteligentnego antypocisku do zwalczania pocisków przeciwpancernych / A. Kawalec, T. Rutkowski,  J. Jarzemski/

   • 11.30 – 12.50
   • SESJA G: prowadzący K. Kulpa
   • G.1         DMPAR – algorytmy działania, wyniki badań symulacyjnych, wyniki badań poligonowych /T. Brenner, L. Lamentowski, R. Mularzuk, W. Dyszyński/

    G.2         Stosowanie   metody wskazywania obiektu  w DMPAR – analiza jakości wykrywania i lokalizacji /T. Brenner, L. Lamentowski, R. Mularzuk, W. Dyszyński/

    G.3         Kognitywne wykorzystanie szerokopasmowego sygnału zakłócającego i wybrane wyniki badań symulacyjnych w systemie PCL w warunkach WRE /R. Mularzuk, T. Brenner, L. Lamentowski, W. Dyszyński/

    G.4         Techniki detekcji i identyfikacji obiektów SSL /W. Dyszyński, T. Brenner, L. Lamentowski, R. Mularzuk/

 2. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE 48. KNT RADIOLOKACJI

  12.50 – 13.20
 3. OBIAD

  13.20 – 14.00