10. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne

Konferencja UiSR 2019 jest wyjątkową okazją do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami, producentami oraz naukowcami uczestniczącymi w wykorzystaniu i rozwoju urządzeń i systemów radioelektronicznych, a także jest też miejscem do rozmów bilateralnych i nawiązywania kontaktów roboczych.

Celem konferencji jest ocena stanu aktualnego i tendencji rozwojowych urządzeń i systemów radioelektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji dokonań polskich ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych.

Dla młodych naukowców – studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia, organizowany jest konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A. za najlepszy referat.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Akustyka i akustoelektronika
 • Anteny i mikrofale
 • Elektronika biomedyczna
 • Urządzenia i systemy łączności
 • Urządzenia i systemy pomiarowe
 • Optoelektronika
 • Przetwarzanie sygnałów i danych w radioelektronice
 • Radiolokacja
 • Radionawigacja
 • Radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych
 • Systemy bezzałogowe
 • Technika radarowa
 • Urządzenia i systemy specjalne

Streszczenie i referat prosimy przesłać na adres elektroniczny sekretariatu konferencji: uisr2019@wat.edu.pl

TERMIN KONFERENCJI UISR

20 –21.11.2019 r.

WAŻNE DATY

 • 10.09.2019 – rejestracja uczestników i przesłanie streszczenia referatu
 • 20.09.2019 – przesłanie pełnego tekstu referatu
 • 10.10.2019 – powiadomienie o przyjęciu referatów
 • 20.10.2019 – dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 06.11.2019 – podanie do wiadomości programu konferencji
 • 15.12.2019 – przesłanie artykułu do publikacji w czaso­piśmie

KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 1650 zł (bez noclegu 1340[1]zł) i obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • udział w obradach konferencji,
 • nocleg 20/21.11.2019 r.,
 • wyżywienie w dniach 20 ÷ 21.11.2019 r.,
 • udział w imprezach towarzyszących.

[1] Tylko za zgodą Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Wpłaty za udział w konferencji UiSR powinny być dokonywane na konto podane poniżej:

Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr konta: 89 1130 1017 0020 0771 7820 0007

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, udział w UiSR

Adres:

PIT-RADWAR S.A., ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa,

NIP 525 000 92 98, REGON: 141301063

 

Kontakt w sprawach wpłat i zakwaterowania

Agnieszka Gadoś, tel. 22 540 30 63, agnieszka.gados@pitradwar.com

Małgorzata Halicka, tel. 22 540 32 77, małgorzata.halicka@pitradwar.com

INFORMACJE DOT. MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH I PUBLIKACJI

 • Streszczenie referatu (do 300 wyrazów) należy przygotować w języku polskim i angielskim, a tekst referatu należy opracować w języku polskim lub angielskim.
 • Zarówno streszczenie jak i tekst referatu należy przygotować w formie elektronicznej w formacie MS Word Nazwisko uisr2019 streszczenie.doc  i Nazwisko uisr2019 referat.doc oraz odpowiednio w formacie Adobe Acrobat.
 • Tak przygotowane pliki należy przesłać na adres elektroniczny konferencji: uisr2019@wat.edu.pl
 • Wszystkie referaty podlegają recenzowaniu.
 • Na konferencji będą prezentowane referaty w formie wystąpień plenarnych oraz ew. na sesji plakatowej.
 • Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne drukowane oraz w formie elektronicznej, na prawach rękopisu.
 • Organizatorzy planują publikować referaty w Proceedings of  SPIE oraz innych czasopismach naukowych.
 • Decyzja o zakwalifikowaniu referatów do publikacji w poszczególnych wydawnictwach będzie podjęta przez Komitet Programowy po konferencji, na podstawie rekomendacji recenzentów.
 • Referaty zakwalifikowane do publikacji powinny zostać zredagowane przez autorów zgodnie z wymaganiami poszczególnych redakcji.
 • Referaty w języku polskim, zakwalifikowane do publikacji w wydawnictwie anglojęzycznym, powinny zostać przetłumaczone przez autora na język angielski.

Konkurs dla młodych naukowców

Organizujemy również konkurs dla młodych naukowców – studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia, na najlepszy referat konferencyjny. Regulamin dostępny w zakładce „Konkurs”.

Kontakt w sprawach programowo-naukowych

Wojskowa Akademia Techniczna

Instytut Radioelektroniki WEL

gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

dr inż. Stanisław KONATOWSKI

tel. +48 261 839 265, fax +48 261 837 461,

stanislaw.konatowski@wat.edu.pl

 

 

 

× UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą  polityką prywatności.