10. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne

Konferencja UiSR 2019 jest wyjątkową okazją do wymiany poglądów pomiędzy użytkownikami, producentami oraz naukowcami uczestniczącymi w wykorzystaniu i rozwoju urządzeń i systemów radioelektronicznych, a także jest też miejscem do rozmów bilateralnych i nawiązywania kontaktów roboczych.

Celem konferencji jest ocena stanu aktualnego i tendencji rozwojowych urządzeń i systemów radioelektronicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji dokonań polskich ośrodków naukowo-badawczych i przemysłowych.

Dla młodych naukowców – studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia, organizowany jest konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A. za najlepszy referat.

ZAKRES TEMATYCZNY

 • Akustyka i akustoelektronika
 • Anteny i mikrofale
 • Elektronika biomedyczna
 • Urządzenia i systemy łączności
 • Urządzenia i systemy pomiarowe
 • Optoelektronika
 • Przetwarzanie sygnałów i danych w radioelektronice
 • Radiolokacja
 • Radionawigacja
 • Radioelektronika w zastosowaniach kosmicznych
 • Systemy bezzałogowe
 • Technika radarowa
 • Urządzenia i systemy specjalne

Streszczenie i referat prosimy przesłać na adres elektroniczny sekretariatu konferencji: uisr2019@wat.edu.pl

TERMIN KONFERENCJI UISR

20 –21.11.2019 r.

WAŻNE DATY

Przed konferencją:

 • 10.09.2019 – rejestracja uczestników i przesłanie streszczenia referatu
 • 02.10.2019 – przesłanie pełnego tekstu referatu
 • 10.10.2019 – powiadomienie o przyjęciu referatów
 • 20.10.2019 – dokonanie opłaty konferencyjnej
 • 06.11.2019 – podanie do wiadomości programu konferencji
 • 15.12.2019 – przesłanie artykułu do publikacji w czaso­piśmie

Po konferencji:

 • 13.12.2019 – przesłanie artykułów w języku angielskim sformatowanych zgodnie z wymaganiami SPIE do publikacji w Proceedings of SPIE.
 • 22.12.2019 – udostępnienie organizatorom konferencji przez SPIE wyników sprawdzenia nadesłanych artykułów za pomocą Crossref Similarity Check.
 • 17.01.2020 – zakończenie procesu recenzowania artykułów nadesłanych do publikacji w Proceedings of SPIE.
 • 27.01.2020 – przesłanie przez organizatorów konferencji do SPIE materiałów wymaganych do wydania Proceedings of SPIE.
 • 20.03.2020 – opublikowanie on-line Proceedings of SPIE w SPIE Digital Library (open access).

KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna wynosi 1650 zł netto + 23% VAT (bez noclegu 1340[1]zł) i obejmuje:

 • materiały konferencyjne,
 • udział w obradach konferencji,
 • nocleg 20/21.11.2019 r.,
 • wyżywienie w dniach 20 ÷ 21.11.2019 r.,
 • udział w imprezach towarzyszących.

[1] Tylko za zgodą Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego

OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Wpłaty 1650 zł netto + 23% VAT (bez noclegu 1340 zł – za zgodą Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego) za udział w konferencji UiSR powinny być dokonywane na konto podane poniżej:

Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego

Nr konta: 89 1130 1017 0020 0771 7820 0007

Tytuł wpłaty: Imię i Nazwisko, udział w UiSR

Adres:

PIT-RADWAR S.A., ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa,

NIP 525 000 92 98, REGON: 141301063

 

Kontakt w sprawach wpłat i zakwaterowania

Agnieszka Gadoś, tel. 22 540 30 63, agnieszka.gados@pitradwar.com

Małgorzata Halicka, tel. 22 540 32 77, małgorzata.halicka@pitradwar.com

INFORMACJE DOT. MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH I PUBLIKACJI

 • Streszczenie referatu (do 300 wyrazów) należy przygotować w języku polskim i angielskim, a tekst referatu należy opracować w języku polskim lub angielskim.
 • Zarówno streszczenie jak i tekst referatu należy przygotować w formie elektronicznej w formacie MS Word Nazwisko uisr2019 streszczenie.doc  i Nazwisko uisr2019 referat.doc oraz odpowiednio w formacie Adobe Acrobat.
 • Tak przygotowane pliki należy przesłać na adres elektroniczny konferencji: uisr2019@wat.edu.pl
 • Wszystkie referaty podlegają recenzowaniu.
 • Na konferencji będą prezentowane referaty w formie wystąpień plenarnych oraz ew. na sesji plakatowej.
 • Uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne drukowane oraz w formie elektronicznej, na prawach rękopisu.
 • Po zakończeniu konferencji, organizatorzy planują ponadto opublikować referaty w Proceedings of  SPIE.
 • Autorzy wszystkich zaprezentowanych referatów są proszeni o przesłanie do dnia 13.12.2019 r. odpowiednio sformatowanych, oryginalnych artykułów naukowych w języku angielskim, bazujących na referatach konferencyjnych oraz uwzględniających prezentację i dyskusję nad nią podczas konferencji.
 • Przesłane artykuły będą poddane procesowi recenzowania. Decyzja o publikacji będzie podjęta po uzyskaniu pozytywnej opinii co najmniej 2 recenzentów.
 • Szczegóły dotyczące zasad przygotowania, przesyłania i formatowania artykułów do Proceedings of  SPIE zostaną podane na stronie internetowej i przesłane autorom po zakończeniu konferencji.

The Proceedings of this conference will be published to the SPIE Digital Library with more than 470,000 papers from other outstanding conferences and SPIE Journals and books from SPIE Press.

Materiały konferencyjne UiSR 2019 zostaną opublikowane w SPIE Digital Library, która zawiera ponad 470,000 referatów z uznanych konferencji, artykułów z czasopism SPIE oraz publikacji książkowych SPIE Press.

 

Konkurs dla młodych naukowców

Organizujemy również konkurs dla młodych naukowców – studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia, na najlepszy referat konferencyjny. Regulamin dostępny w zakładce „Konkurs”.

Kontakt w sprawach programowo-naukowych

Wojskowa Akademia Techniczna

Instytut Radioelektroniki WEL

gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 46

dr inż. Stanisław KONATOWSKI

tel. +48 261 839 265, fax +48 261 837 461

stanislaw.konatowski@wat.edu.pl

× UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą  polityką prywatności.